خیریه جامع سالمندان و معلولان ذهنی حرکتی موقوفه الحسینی

نام مدیرعامل: عزت الله حیدری

شهر: اراک
خیریه جامع سالمندان و معلولان ذهنی حرکتی موقوفه الحسینی

ماموریت سازمان

توانبخشی و نگهداری از سالمندان

چشم‌انداز سازمان

توسعه فعالیت ها و آموزش سالمندان

راه‌های ارتباطی

آدرس: کوی رضوی - خیابان خیام - پشت ایستگاه آتش نشانی - جنب فروشگاه هایپر ما

تلفن: 086-34975108

وب سایت

ایمیل: elhamaghili403@gmail.com

اینستاگرام