خیریه امام حسن عسکری(ع)

نام مدیرعامل: اکبر واعظی

شهر: مشهد
خیریه امام حسن عسکری(ع)

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار‌ شهید‌ قرنی ۳۱

تلفن: 051-37258956

اینستاگرام