خیرین سلامت رضویه

نام مدیرعامل: زهرا محمدی

شهر: تهران
خیرین سلامت رضویه

ماموریت سازمان

گسترش حوزه درمان در منطقه

چشم‌انداز سازمان

توسعه بخش درمان

راه‌های ارتباطی

آدرس: نیاوران - کاشانک - خیابان پورابتهاج - درمانگاه رضویه

تلفن: 021-22801212

ایمیل: minabakhtiaryfard@yahoo.com