خیریه ستارگان آسمان شب

نام مدیرعامل: رضا ابراهیمی

شهر: تهران
خیریه ستارگان آسمان شب

راه‌های ارتباطی

آدرس: بالاتر از میدان مينا، خیابان نساء ،كوچه پانزدهم ، پلاک 2

تلفن: 021-22907885

وب سایت

ایمیل: jalaeri@yahoo.com