جمعیت توان یابان همدان

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت حمایت از افراد دارای معلولیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی حمایت تحصیلی و آموزشی

استان: همدان
شهر: همدان
جمعیت توان یابان همدان

راه‌های ارتباطی

آدرس: میدان پروانه ها - خیابان شهدای غریبی - بن بست انصاری - باغسرای پروانه ها

تلفن: 081-32523900

اینستاگرام