بنیاد خیریه مهدیه

نام مدیرعامل: محمد قلی زاده پاشا

شهر: بابل
بنیاد خیریه مهدیه

چشم‌انداز سازمان

گسترش فعالیت در زمینه کمک به محرومین و نیازمندان

راه‌های ارتباطی

آدرس: بندپی شهرستان بابل - روستای پاشا امیر

تلفن: 021-66212140