بنیاد خیریه بین المللی پزشکان مسلمان و محب اهل بیت (ع)

نام مدیرعامل: محمدحسین نیکنام

شهر: تهران
بنیاد خیریه بین المللی پزشکان مسلمان و محب اهل بیت (ع)

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار کشاورز - نبش خیابان قدس - مجمع جهانی اهل بیت

تلفن: 021-88950827

وب سایت

ایمیل: info@ahl-ul-bayt.org