انجمن نابینایان ایلام

نام مدیرعامل: فرامرز الفتی

استان: ایلام
شهر: ایلام

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار شهید بهشتی - سازمان بهزیستی استان ایلام