انجمن نابینایان استان بوشهر

نام مدیرعامل: علی شاکر

استان: بوشهر
شهر: بوشهر

راه‌های ارتباطی

آدرس: باغ زهرا - خیابان ابوشهر - کوچه بنفشه 11 - مدرسه برکت

تلفن: 077-33554831