انجمن نابینایان ادیب نیشابوری

نام مدیرعامل: نسرین احسانی فرد

شهر: نیشابور

راه‌های ارتباطی

آدرس: میدان صنعت - رسالت شرقی 1

تلفن: 051-43355566