انجمن فرهنگی اجتماعی زنان مهر رایا ساری

نام مدیرعامل: زهرا جامی

شهر: ساری

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار کشاورز - نبش کشاورز 5

تلفن: 011-33233036