انجمن خیریه نابینایان استان زنجان

شهر: زنجان
انجمن خیریه نابینایان استان زنجان

ماموریت سازمان

اشتغال زایی برای نابینایان فعالیتهای فرهنگی هنری آموزشی جهت توانمندسازی نابینایان

چشم‌انداز سازمان

ایجااد اشتغال و توانمندی نابینایان جهت خودکفایی

راه‌های ارتباطی

آدرس: چهارراه امیرکبیر - ساختمان امیرکبیر - طبقه چهارم - واحد 409

تلفن: 024-33361231

ایمیل: maryam.sayari_59@yahoo.com