انجمن خیریه معین الضعفاء همدان

نام مدیرعامل: فرزاد فیروزبخت

شهر: همدان
انجمن خیریه معین الضعفاء همدان

ماموریت سازمان

انجام خدمات عام المنفعه در جهت ترویج نوع دوستی و رفع نیازهای مادی و معنوی مستمندان و ایتام ف انجام کلیه فعالیتهای نیکوکاری و امور خیریه و ...

چشم‌انداز سازمان

کاهش فقر و تنگدستی در جامعه هدف . کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال در بین جوانها و افراد بی بضاعت ایجاد مرکز فرهنگی و توسعه و گسترش فرهنک اسلامی و نیکوکاری

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شهدا - خیابان ملا جلیل - کوچه آخوندی - پلاک 96

تلفن: 081-32527737

ایمیل: farzad_179@yahoo.com