انجمن خیریه بانوان گرگان

نام مدیرعامل: فاطمه کبیر

شهر: گرگان
انجمن خیریه بانوان گرگان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان ولی عصر - عدالت 7 - تقاطع خیابان تختی - پلاک 32

تلفن: 017-32353651

ایمیل: sanaz_shams90@yahoo.com