انجمن حمایت از توانخواهان جسمی ذهنی فردا

نام مدیرعامل: فرخنده محمودی خوش چهره

شهر: اصفهان
انجمن حمایت از توانخواهان جسمی ذهنی فردا

ماموریت سازمان

انجمن خیریه حمایت از توانخواهان جسمی ذهنی فردا تشکلی است غیر دولتی، غیر سیاسی ، غیر انتفاعی و مردم نهاد با انگیزه حمایت همه جانبه از کودکان و برزگسالان دارای معلولیت جسمی ذهنی و خانواده هایشان که با هدف بسترسازی مناسب جهت ایجاد محیطی آرام و لذت بخش برای کودکان و بزرگسالان دارای معلولیت جسمی ذهنی و به منظور ایجاد خدمات آموزشی، درمانی، توانبخشی، شغلی ،رفاهی، تفریحی، فرهنگی ، ورزشی و اقامتی توسط جمعی از خانواده‌های که خود دارای فرزند معلول بوده و متخصصین متعهد و مسئول شهر تشکیل شد تا بتواند درصدی از جمعیت بزرگ افراد دارای معلولیت که در انتظار ارائه این خدمات از دولت داشته را با مشارکت و حمایت مردمی مرتفع سازد.

چشم‌انداز سازمان

انجمن توانخواهان فردا توسعه فعالیت‌ها و امکانات و خدمات در سطوح استانی، ملی و بین مللی است به گونه ای که افراد دارای معلولیت از تمامی خدمات بهره‌مند شوند.

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان وحید - ابتدای خیابان حسین آباد - بن‌بست آبان - شماره 42

تلفن: 031-33621628

وب سایت

ایمیل: info@fardango.ir

اینستاگرام

تلگرام