انجمن ترویج کسب و کارهای خانوادگی

نام مدیرعامل: سعید جابر انصاری

شهر: تهران
انجمن ترویج کسب و کارهای خانوادگی

ماموریت سازمان

ترویج کسب و کارهای خانوادگی

چشم‌انداز سازمان

می خواهیم انجمنی تاثیر گذار در ترویج، توسعه و تعالی بین نسلی کسب و کارهای خانوادگی ایران باشیم

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار شهیداندرزگو، مرکز اداری سانا، طبقه 4 اداری، واحد 406

تلفن: 021-40221039

وب سایت

ایمیل: info@fbpa.net

اینستاگرام