انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان

حوزه‌های فعالیت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خیریه و نیکوکاری

نام مدیرعامل: فرشاد قناطیر

استان: خوزستان
شهر: بهبهان
انجمن اجتماعی فصل مهر بهبهان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان عدالت - محله معمارها

تلفن: 061-52830504

ایمیل: farshad_ghanatir@yahoo.com

اینستاگرام