اتحادیه موسسات وتشکل های قرآن وعترت اصفهان

نام مدیرعامل: حسینعلی جان نثاری

شهر: اصفهان
اتحادیه موسسات وتشکل های قرآن وعترت اصفهان

ماموریت سازمان

ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت ارتقاء مشارکت و حمايت عمومي از فعاليت مؤسسات قرآني مردمي استان. تعامل با دستگاههاي مختلف بمنظور جلب حمايت و مشارکت آنها همچنين زمينه¬سازي بمنظور واگذاری امور اجرایی فعاليتهاي قرآنی تشويق و ترغيب نيروها جذب و توزيع منابع حمايتي دستگاههاي دولتي و عمومي و اشخاص حقيقي و حقوقي وفق ضوابط مربوطه ي توانمند و فعال جهت انجام فعاليتهاي قرآني و تأسيس مؤسسات قرآني مردمي. دستگاههاي دولتي و عمومي به موسسات قرآني مردمي.

چشم‌انداز سازمان

ارتقاء مشارکت و حمايت عمومي از فعاليت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت.

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان کاشانی - چهارسوق - کوچه روضاتیان

تلفن: -34466234

وب سایت

ایمیل: etehadyeisf@gmail.com