آوای همیاری شرق

شهر: مشهد
آوای همیاری شرق

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار هاشمیه - هاشمیه ۸ - نبش فرشته ۱۲ - پلاک ۴۰ - زنگ ۲

تلفن: 051-۳۸۸۲۱۶۹۵

ایمیل: avayehamyarieshargh@gmail.com

اینستاگرام

تلگرام