آئین مهرورزی اوتیسم کاشان

نام مدیرعامل: مهدی شمسایی مطلق

شهر: کاشان

راه‌های ارتباطی

آدرس: میدان چهارده معصوم، خیابان صنیع الملک، جنب هنرستان کتابچی

تلفن: 031-55492624

وب سایت

ایمیل: m.shamsaei57@gmail.com

اینستاگرام