شناسنامه موسسه
  • شماره ثبت: 25540
  • تاریخ تاسیس: 1378 در شیراز – 1388 در تهران
  • زمینه فعالیت: کمک به دانش‌آموزان مستعد و کم برخوردار به نحوی که از تحصیل باز نمانند
  • محل فعالیت: ایران (29 نمایندگی در استان های مختلف)
  • مدیرعامل: حرمت ناظری
  • وب سایت: https://childf.com
چشم انداز و ماموریت

هدف بنیاد کودک دستیابی به این آرمان است که هیچ دانش‌آموز با استعدادی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل و تلاش باز نماند.

شناسنامه ارزیابی
مستندات

گزارشات مالی و عملکرد سالانه

مطالب مرتبط