[rev_slider alias=”dim7″]

به‌کارگیری فناوری‌های مرتبط بازوی توانمند موسسات نیکوکاری در مستندسازی، مدیریت دانش، سرعت‌بخشی به عملیات، و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و خدمات است. هر چقدر این بعد توسعه‌یافته‌تر باشد، وابستگی سازمان به تصمیمات فردی کمتر می‌شود و فعالیت‌ها سیستماتیک‌تر پیش می‌روند و در نتیجه، فارغ از توانمندی‌های فردی اعضای خود، به پایداری مناسب می‌رسند. بدون داشتن توانمندی مناسب سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و امنیتی، و زیرساخت کارآمد فناوری اطلاعات هیچ موسسه‌ای نمی‌تواند در زمینه‌ مدیریت به سطح مناسبی از توسعه دست یابد. با توجه به شتاب تحولات این حوزه، لازم است هر موسسه‌ای بداند چه موقع و به چه دلیل ضرورت دارد تا زیرساخت فناوری خود را نوسازی کند و توسعه دهد.

استاندارد افرا با ارزیابی موسسات از لحاظ به‌کارگیری فناوری در فعالیت‌ها و فرایندها، تصمیم‌گیری و ارائه خدمات، به آن‌ها کمک می‌کند کاراتر، اثربخش‌تر، چابک‌تر و با خطای کمتر فعالیت کنند.

استاندارد افرا در این حوزه، موارد زیر را در ارزیابی خود از موسسات نیکوکاری مد نظر دارد:

  • ایجاد و توسعه فناوری
  • زیرساخت فناوری
  • تعامل با ذی‌نفعان بر بستر فناوری
  • حفاظت از داده‌ها
  • پایگاه داده اطلاعات نیکوکاران
  • کنترل مدارک و مستندات
  • مدیریت اطلاعات
  • سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)