[rev_slider alias=”dim5″]

حرکت هماهنگ کلیه اجزای یک سازمان در راستای تحقق ماموریت نیازمند داشتن یک نظام برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی همسو و هدفمند است که در کنار تحقق اهداف، تعهد سازمان به جامعه را نیز منعکس کند. بسیاری از موسسات دارای برنامه و بودجه سالانه بوده و آن را به تصویب می‌رسانند؛ با این حال، در بسیاری موارد این برنامه در راستای هدف و برنامه راهبردی موسسه نیست و یا چون ساز‌‌و‌کار لازم برای ارزیابی و نظارت وجود ندارد، سازمان نمی‌تواند اطمینان حاصل کند که آیا این برنامه در چارچوب بودجه‌ مصوب اجرا شده و به چه میزان به اهداف خود دست یافته است و چرا توانسته یا نتوانسته در اجرا موفق شود. به دلیل اهمیت زیرساخت‌های مرتبط با این بعد، استاندارد افرا در تلاش است تا کیفیت و اثربخشی برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی برنامه و تطابق آن با جهت‌گیری کلان و برنامه راهبردی و نیز توان موسسات نیکوکاری در مدیریت پروژه‌ها را مورد تاکید قرار دهد.

استاندارد افرا در این حوزه، موارد زیر را در ارزیابی خود از موسسات نیکوکاری مد نظر دارد:

  • برنامه عملیاتی
  • تعریف پروژه
  • سیستم گزارش‌دهی داخلی و خارجی
  • شاخص‌های کلیدی عملکرد
  • ارزیابی عملکرد سازمانی
  • مدیریت ریسک
  • مدیریت بحران