محمدرضا سلیمانی

محمدرضا سلیمانی

محمدرضا متولد بهمن 1359 و دانش آموخته علوم کامپیوتر، نزدیک به 15 سال تجربه در بخش انفورماتیک شرکت های مختلف را دارد.
در حال حاضر مدیر پشتیبانی و پروژه وب سایت افراست. محمدرضا از فروردین 1400 به افرا پیوسته است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن