سیمینه آقاجانیان

سیمینه آقاجانیان

سیمینه فارغ‌التحصیل دکترای مدیریت (استراتژی) از دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌چنین به‌ عنوان دانشجوی مهمان در INSEAD فرانسه حضور داشته است. افزون‌ بر مقاله‌های پژوهشی و پروژه‌های کاری مختلف، از سال ۱۳۹۳ تاکنون در زمینه‌ی مشاوره برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌های مختلف فعال بوده است. سیمینه تجربه‌ی مشاوره و تدریس استراتژی به سازمان‌های مردم‌نهاد را هم در کارنامه‌ی خود دارد. او مدرس دوره‌های برنامه‌ریزی استراتژیک نیز هست و به‌ عنوان استاد مدعو در دانشگاه شریف تدریس کرده است. سیمینه متولد سال ۱۳۶۲ است. او در مردادماه 1398 به افرا پیوسته است.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن