ظرفیت ثبت نام این دوره به پایان رسیده است، برنامه تقویم آموزش پاییز به زودی در وب سایت افرا منتشر خواهد شد.