محمدرضا سلیمانی

محمدرضا سلیمانی

محمدرضا متولد بهمن 1359 و دانش آموخته علوم کامپیوتر، نزدیک به 15 سال تجربه در بخش انفورماتیک شرکت های مختلف را دارد.
در حال حاضر مدیر پشتیبانی و پروژه وب سایت افراست. محمدرضا از فروردین 1400 به افرا پیوسته است.