مطالب مرتبط با: استاندارد افرا
نگاهی به مدیریت منابع انسانی در موسسات نیکوکاری و داوطلبانه
نگاهی به مدیریت منابع انسانی در موسسات نیکوکاری و داوطلبانه

تحقق اهداف چشم‌انداز در سازمان‌های داوطلبانه در گرو داشتن سرمایه انسانی راضی، وفادار، کارآمد و همراه است. با این وجود می‌توان ادعا کرد که هنوز جایگاه کلیدی و نقش راهبردی مدیریت منابع انسانی در ایجاد تعهد و دلبستگی سازمانی و تعالی عملکرد کارکنان و داوطلبان، و به تبع آن افزایش بهره‌وری و کارایی سازمانی برای بسیاری از دست‌اندرکاران اجرایی سازمان‌ها اعم از سازمان‌های غیرانتفاعی و داوطلبانه، سازمان‌های بخش عمومی و بنگاه‌های اقتصادی مشخص نشده است.

اهمیت منشور اخلاقی و رهبری اخلاق‌مدار برای موسسات نیکوکاری
اهمیت منشور اخلاقی و رهبری اخلاق‌مدار برای موسسات نیکوکاری

موسسات نیکوکاری و مردم‌نهاد سازمان‌هایی هستند که هدف از به وجود آمدن آن‌ها خدمت‌رسانی در راستای منفعت عموم است. ماموریت یک سازمان نیکوکاری نشان‌دهنده روش خاصی است که از طریق آن، سازمان به اهداف خود در زمینه منافع عمومی تحقق می‌بخشد.

ماموریت و چشم‌انداز چگونه به یاری موسسات نیکوکاری می‌آید؟
ماموریت و چشم‌انداز چگونه به یاری موسسات نیکوکاری می‌آید؟

بنیان‌گذاران هر موسسه نیکوکاری یا سازمان مردم‌نهاد، در زمان پایه‌گذاری سازمان خود، هدف و حوزه فعالیت مشخصی در ذهن دارند. آن‌ها از همان ابتدا و به واسطه شناخت یک نیاز، و داشتن یک دغدغه فردی یا جمعی در جامعه هدف، ماموریتی برای خود برگزیده‌اند و تصویری از آینده آرمانی در ذهن دارند.

نقش هیئت مدیره و مدیرعامل در اداره سازمان غیرانتفاعی و داوطلبانه
نقش هیئت مدیره و مدیرعامل در اداره سازمان غیرانتفاعی و داوطلبانه

در سازمان‌های غیرانتفاعی دو رکن هیئت مدیره و مدیرعامل به سازمان کمک می‌‌‌کنند که ماموریت خود را انجام دهد. در این راستا، نقش‌‌‌های اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل و چگونگی پشتیبانی آن‌ها از یکدیگر باید مد نظر قرار بگیرد.

«خودارزیابی» خدمت جدید افرا برای موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد
«خودارزیابی» خدمت جدید افرا برای موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد

خودارزیابی به عنوان خدمت جدید و با هدف توان‌افزایی و توسعه ظرفیت موسسات نیکوکاری به صورت داوطلبانه برای ارزیابی خود در قالب ابعاد هفت‌گانه استاندارد افرا به موسسات ارائه می‌شود.

استانداردها؛ ابزار مشترک کیفیت خدمات
استانداردها؛ ابزار مشترک کیفیت خدمات

افرا سومین ویرایش از استاندارد خود که ظرفیت انجام ممیزی بر اساس خودارزیابی توسط موسسات را دارد، آماده کرده است. با افرا همراه باشید و به زودی اطلاعات بیشتری از خدمات خودارزیابی موسسات نیکوکاری و سازمان‌های مردم‌نهاد بر مبنای سومین ویرایش استاندارد، با شما به اشتراک می‌گذاریم.

نقش حاکمیت سازمانی در توسعه اثربخش موسسات نیکوکاری
نقش حاکمیت سازمانی در توسعه اثربخش موسسات نیکوکاری

در سازمان‌های غیردولتی، حکمرانی خوب از طریق یک سیستم پایش و توازن داخلی اعمال می‌شود که قدرت و اقتدار را برای اطمینان از تامین منافع عمومی بین مدیریت اجرایی و یک نهاد حاکم تقسیم می‌کند. کارکرد این نهاد حاکم را می‌توان در شکل کلان، مشارکت موثر همه ذی‌نفعان و ذی‌ربطان و مهم‌تر از همه صدای مردم بودن دانست.

مدیریت تغییرات جامع و توسعه همه‌جانبه سازمانی
مدیریت تغییرات جامع و توسعه همه‌جانبه سازمانی

زمانی که از توسعه سازمانی به شکل کلان و فراگیر آن حرف می‌زنیم، منظور ما تغییراتی است که بتوانند به شکل جدی‌تر و موثرتر فعالیت‌های سازمان را تحت تاثیر مثبت قرار دهند. زمانی که چشم‌انداز بلندمدت سازمان را تعریف می‌کنیم یا زمانی که استراتژی جدیدی انتخاب می‌کنیم یا تصمیم می‌گیریم دایره خدمات خود به جامعه هدف یا گروه هدف تحت پوشش خود را گسترش دهیم، در واقع از چنین تغییرات فراگیری صحبت می‌کنیم.

استاندارد افرا و سطوح توسعه‌یافتگی موسسات نیکوکاری | بخش دوم
استاندارد افرا و سطوح توسعه‌یافتگی موسسات نیکوکاری | بخش دوم

اگر پاسخ شما در مقام یک موسسه نیکوکاری یا سازمان مردم‌نهاد بعد از مطالعه بخش اول این یادداشت فراتر از دو سطح اول توسعه است، یا اگر آینده سازمان داوطلبانه خود را در سطوح بالاتر می‌بینید و علاقه‌مندید که این مسیر را برای موسسه نیکوکاری و سازمان مردم‌نهاد خود طی کنید، با ما در بخش دوم این یادداشت همراه شوید تا مسیر توسعه گام‌به‌گام سازمان خود را در افق افرا ببینید.