کانون معلولین ایرانیان توانا

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی حمایت از افراد دارای معلولیت

استان: قزوین
شهر: قزوین
کانون معلولین ایرانیان توانا

راه‌های ارتباطی

آدرس: ولیعصر- بلوار شهید بهشتی- کانون معلولین توانا

تلفن: 028-33345222

وب سایت

اینستاگرام