کانون سیمرغ خلیج فارس

حوزه‌های فعالیت: جوانان خیریه و نیکوکاری زنان و خانواده

استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس

راه‌های ارتباطی

آدرس: رسالت شمالی جنب خوابگاه دانشجویی

تلفن: 076-32196071