موسسه یاران وحدت شهرو

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی

استان: هرمزگان
موسسه یاران وحدت شهرو

ماموریت سازمان

بیانیه ماموریت موسسه یاران وحدت روستای شهرو بر آن است:تا با برگزاری دوره های آموزشی (مهارتهای زندگی-آموزش قبل از ازدواج-آموزش پیشگیری از اعتیاد -تربیت فرزند- ) و برگزاری مسابقات(ورزشی-فرهنگی-هنری...) در جهت پیشگیری از آسبیهای اجتماعی و اعتیاد جهت رشد آگاهی و ارتقاء سطح سلامت روانی ، جسمی ،فردی - اجتماعی و فرهنگی از طریق مشارکتهای مردمی قدمهای کارآمدی بردارد.

چشم‌انداز سازمان

موسسه یاران وحدت شهرو با هدف افزایش توانمندی اقشار مختلف جامعه در راستای افزایش سطح سلامت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعالیت می نماید. باور ما بر این است که با افزایش مشارکت جویی و احترام به خرد جمعی و رویکرد تسهیل گرانه می توانیم در ارتقای سطح کیفیت زندگی اقشار جامعه تاثیر داشته باشیم.

راه‌های ارتباطی

آدرس: بندرعباس-بخش مرکزی -روستای شهرو

وب سایت