موسسه مشارکت مردمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی حمایت تحصیلی و آموزشی

استان: مازندران
شهر: بابل

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل