موسسه فرهنگی هنری بانوان کریم آل طه

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری فرهنگی/ هنری

استان: چهارمحال و بختیاری
شهر: فارسان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان رجائی خسینه اعظم یا بیت الزهرا