موسسه زنان سرپرست خانوار تلاشگر پویا بستک

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی جوانان حمایت تحصیلی و آموزشی خیریه و نیکوکاری زنان و خانواده کودکان

استان: هرمزگان
شهر: بستک

راه‌های ارتباطی

آدرس: شهرستان بستک، بخش مركزی، روستای چاه بنارد