موسسه خیریه کرامت

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت حمایت از افراد دارای معلولیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی حمایت تحصیلی و آموزشی خیریه و نیکوکاری زنان و خانواده عمران و آبادانی فرهنگی/ هنری کودکان

استان: تهران
شهر: تهران
موسسه خیریه کرامت

راه‌های ارتباطی

آدرس: شهر ری٬ ‌فلکه دوم دولت آباد٬ خیابان شهید برادران بهشتی٬ خیابان شهید پورزاهد٬ نبش خیابان سیانکی،مؤسسه خیریه کرامت

تلفن: 021-33384992

وب سایت

اینستاگرام