موسسه خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی خیریه و نیکوکاری فقرزدایی

استان: کرمان
شهر: رفسنجان
موسسه خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان امام خمینی - کوچه 36

وب سایت

اینستاگرام