موسسه خیریه بیماران خاص حامی سرطان بزرگسال استان هرمزگان

استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس

ماموریت سازمان

1-حمایت روانی و عاطفی از بیماران و خانواده آنها و کمک به درمان آنها 2-ارتباط مداوم و مستمر با سایر انجمن های پزشکی فعال در کشور و نیز همکاری و کمک به آنان در جهت بهبود وضعیت سلامت بهداشت و درمان بیماران 3-تشکیل کلاسهای آموزشی جهت ارتقاء آگاهی بیماران 4-اهداف توانمندسازی جهت درمان بیماران 5-ارتباط با خیرین جهت کمکهای خیرخواهانه برای بیماران 6-تهیه آمار از تعداد بیماران موجود در سراسر کشور

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار امام حسین بلوار شهید تاب دار سمت راست ساختمان آریا بی طبقه همکف دفتر موسسه خیریه بیماران خاص

تلفن: 076-33354934

اینستاگرام