موسسه خیریه نیکان زمان انتظار

حوزه‌های فعالیت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

استان: کرمانشاه
شهر: کنگاور

راه‌های ارتباطی

آدرس: میدان امام پشت بانک ملی خیابان معلم

تلفن: 083-48225515