موسسه خیریه ساقی کوثر تبریز

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی ایجاد سرپناه و مسکن توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی حمایت تحصیلی و آموزشی خیریه و نیکوکاری فقرزدایی

استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
موسسه خیریه ساقی کوثر تبریز

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان بهار - روبروی بیمارستان اسدآبادی - خیابان خرمدل

تلفن: 041-۳۲۸۴۴۸۶۴

اینستاگرام