موسسه حمایت از عمران و آبادانی گلستان

حوزه‌های فعالیت: عمران و آبادانی

استان: گلستان
شهر: گرگان

راه‌های ارتباطی

آدرس: روستای سرخنکلاته –شرکت تعاونی روستایی زنان