موسسه آفرینشگر سیستان و بلوچستان

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی حمایت تحصیلی و آموزشی

استان: سیستان و بلوچستان
شهر: زاهدان
موسسه آفرینشگر سیستان و بلوچستان

ماموریت سازمان

توسعه را فرايند تحول بنيادين باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفيت هاي جديد و ارتقاء کمي‌و کيفي قابليت‌ها و توانايي‌هاي انساني، آموزشي، اقتصادي و ... دانسته اند، بنابراين براي توسعه استان سيستان و بلوچستان نياز هست به مسائل آموزشي و توانايي هاي انساني توجه خاصي بشود.

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار جمهوری

اینستاگرام

تلگرام