مجتمع آموزشی نیکوکاری و توانبخشی رعد زنجان

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت حمایت از افراد دارای معلولیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی خیریه و نیکوکاری

استان: زنجان
شهر: زنجان
مجتمع آموزشی نیکوکاری و توانبخشی رعد زنجان

راه‌های ارتباطی

آدرس: شهرک کارمندان فاز سوم خیابان پنجم شرقی قطعه709

تلفن: 024-33467626

وب سایت

اینستاگرام