مجتمع آموزشی توانیابان فارس

شهر: شیراز

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار رحمت - خیابان بنی هاشم - ما بین کوچه17 و 19

تلفن: 071-37533072

ایمیل: shirazraad@chmail.ir