خیریه مردمی یادگار ماندگار

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی ایجاد سرپناه و مسکن توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی جوانان حمایت تحصیلی و آموزشی فرهنگی/ هنری کودکان

استان: اصفهان
شهر: اصفهان
خیریه مردمی یادگار ماندگار

راه‌های ارتباطی

اینستاگرام