جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی مهر اصفهان

حوزه‌های فعالیت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فقرزدایی

استان: اصفهان
شهر: اصفهان

ماموریت سازمان

جمعیت همیاران سلامت روان با هدف افزایش توانمندی اقشار مختلف جامعه در راستای افزایش سطح سلامت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعالیت می نماید. باور ما بر این است که با افزایش مشارکت جویی و احترام به خرد جمعی و رویکرد تسهیل گرانه می توانیم در ارتقای سطح کیفیت زندگی اقشار جامعه تاثیر داشته باشیم.

راه‌های ارتباطی

آدرس: خيابان مسجد سيد خيابان طيب كوي فرخنده موسسه مهرِ اصفهان

تلفن: 031-32348145

وب سایت

اینستاگرام

تلگرام