جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی استان تهران

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی بهداشت و سلامت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی حمایت تحصیلی و آموزشی خیریه و نیکوکاری کودکان

استان: تهران
شهر: تهران

راه‌های ارتباطی