جامعه معلولین استان چهارمحال و بختیاری

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی خیریه و نیکوکاری ورزشی

استان: چهارمحال و بختیاری
شهر: شهرکرد
جامعه معلولین استان چهارمحال و بختیاری

راه‌های ارتباطی

آدرس: خیابان شریعتی کوچه 42 ساختمان جامعه معلولین استان چهارمحال و بختیاری

تلفن: 038-32253966