انجمن نابینایان استان هرمزگان

استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس

راه‌های ارتباطی

آدرس: بلوار امام حسین - جنب اداره استاندارد

تلفن: 076-33337683