موسسه نیکوکاری مورد نظر خود را پیدا کنید

موسسه خیریه سید محمد حسین رضوی

موسسه خیریه سید محمد حسین رضوی

حوزه‌های فعالیت: جوانان

92.86% پروفایل تکمیل شده
موسسه خیریه ایتام قزوین

موسسه خیریه ایتام قزوین

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

92.86% پروفایل تکمیل شده
موسسه خیریه نیکوکاری زنجیره مهر ماندگار

موسسه خیریه نیکوکاری زنجیره مهر ماندگار

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

92.86% پروفایل تکمیل شده
بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

92.86% پروفایل تکمیل شده
موسسه سبزکاران

موسسه سبزکاران

حوزه‌های فعالیت: محیط زیست/ منابع طبیعی / حیات وحش و حیوانات

دارای گواهینامه افرا

92.86% پروفایل تکمیل شده

انجمن خیریه معین الضعفاء همدان

85.71% پروفایل تکمیل شده
خیریه یاوران معرفت ارومیه

خیریه یاوران معرفت ارومیه

85.71% پروفایل تکمیل شده

موسسه فرهنگی مذهبی و دارالایتام حضرت ابالفضل(ع) بیرجند

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت

85.71% پروفایل تکمیل شده

موسسه خیریه هیات ابوالفضلی بیرجند

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

85.71% پروفایل تکمیل شده
انجمن حمایت از حقوق کودکان

انجمن حمایت از حقوق کودکان

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

85.71% پروفایل تکمیل شده
موسسه توسعه پایدار اردیبهشت

موسسه توسعه پایدار اردیبهشت

حوزه‌های فعالیت: توسعه جوامع محلی

85.71% پروفایل تکمیل شده
مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت

مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

85.71% پروفایل تکمیل شده