اخبار افرا
مدرسه توسعه پایدار برگزار می‌کند: همایش «بشاگرد و محرومیت: رهایی یا تثبیت؟»
مدرسه توسعه پایدار برگزار می‌کند: همایش «بشاگرد و محرومیت: رهایی یا تثبیت؟»

درس‌آموزی‌های به دست آمده در چند دهه فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در این شهرستان بررسی خواهد شد. اساتید دانشگاه، فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد و مسئولین بخش‌های مرتبط دولتی از جمله سخنرانان آن هستند. خانم دکتر شهین‌دخت خوارزمی عضو هیئت‌مدیره موسسه حامیان نواندیش افرا نیز در همایش «بشاگرد و محرومیت: رهایی یا تثبیت؟» سخنرانی خواهند داشت.