اخبار افرا
اولین نشان افرا به مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد اهدا شد
اولین نشان افرا به مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد اهدا شد

موسسه حامیان نواندیش افرا، که فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدفِ توسعه‌ی زیرساخت نیکوکاری در ایران آغاز کرده است، با همراهی مدیران و همکاران مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد، نخستین پروژه‌ی خود را با موفقیت به انجام رسانید.

مدرسه توسعه پایدار برگزار می‌کند: همایش «بشاگرد و محرومیت: رهایی یا تثبیت؟»
مدرسه توسعه پایدار برگزار می‌کند: همایش «بشاگرد و محرومیت: رهایی یا تثبیت؟»

درس‌آموزی‌های به دست آمده در چند دهه فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در این شهرستان بررسی خواهد شد. اساتید دانشگاه، فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد و مسئولین بخش‌های مرتبط دولتی از جمله سخنرانان آن هستند. خانم دکتر شهین‌دخت خوارزمی عضو هیئت‌مدیره موسسه حامیان نواندیش افرا نیز در همایش «بشاگرد و محرومیت: رهایی یا تثبیت؟» سخنرانی خواهند داشت.